Algemene Voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s, 

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Ik hou er niet van om alles dicht te timmeren, dus hebben de jurist en ik het simpel gehouden 🙂  

Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing. 

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Rogier IJmker en zijn bedrijf BeeMaster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08192110, en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij. 
 • Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij. 

Aanbod 

 • Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer

Overeenkomst 

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door

Programma's 

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij me
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma
 • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je VIP-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding

Vergoeding en betaling

 • Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start
 • Ik e-mail je de factuur

Aansprakelijkheid

 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou
 • Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je aan om deze pagina regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23-03-2020.

Vragen?

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar [email protected], of een belletje naar 06 - 13 89 36 30. 

Wie weet tot binnenkort! 

Rogier IJmker

www.rogierijmker.eu - Rogier IJmker - [email protected]

Bedrijfsgegevens:

BeeMaster - Kukslanden 25 - 7542 HX Enschede

KvK 08192110 - BTW NL001581293B82

Chapter 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.


Chapter 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco quis nostrud exercitation.

New

Available on eBook Readers. Buy Your Copy Today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

>